Wordt het aangeraden om vruchtensap te drinken bij een maaltijd?

Download hieronder het volledige rapport.

In een tweede nieuwe gerandomiseerde cross-overstudie uit Duitsland werd onderzocht wat uit metabool oogpunt het gunstigste moment is om 100% vruchtensap te drinken. Aan 26 gezonde volwassenen werd een voorraad 100% sinaasappelsap meegegeven voor twee weken. Een deel van hen dronk het sinaasappelsap tussen de maaltijden door, de anderen bij de maaltijden (d.w.z. drie keer per dag). Na een uitwasperiode van een week schakelden de deelnemers over op het andere drinkschema. De deelnemers mochten geen sap van andere citrusvruchten drinken voor de hele duur van het onderzoek.

We herinneren er nogmaals aan dat de inname van 100% sinaasappelsap gelijkstond aan 20% van de berekende dagelijkse energiebehoefte, wat neerkomt op een gemiddelde inname van 1,3 l per dag. Dat betekent een inname van 112 ± 19 g natuurlijke suikers per dag, meer dan tien keer de typische suikerinname in Europa.

Uit de resultaten bleek dat 100% sinaasappelsap drinken bij de maaltijd leidde tot een kleine nettoafname van de gemiddelde vetmassa met -0,3 kg (p<0,05). Consumptie tussen de maaltijden door leidde tot een bescheiden nettotoename van de vetmassa met gemiddeld 1,0 kg (p<0,05). Dat is interessant, want de extra energie geleverd door 100% sinaasappelsap bedroeg 700 kcal over twee weken. In theorie zou een dergelijke inname de vetmassa met 855 ± 150 g moeten verhogen. Deze theoretische toename van de vetmassa deed zich niet voor in het geval van vruchtensapconsumptie bij de maaltijd.

De insulinegevoeligheid, gemeten met HOMA-IR en de Matsuda- index, verschilde niet significant na beide interventies. Evenmin konden verschillen worden vastgesteld in de bloedsuikerspiegels doorheen de dag en de insulinesecretie, of veranderingen in de basale insulinegevoeligheid en de triglyceridenniveaus (alle factoren p>0,05). Eén leverfunctiemarker (gamma-glutamyltransferase) was echter significant lager in het ‘bij de maaltijd-scenario,’ wat kan wijzen op een betere leverfunctie. De stelling dat fructose in 100% vruchtensap de leverfunctie nadelig beïnvloedt, zou hiermee dus op losse schroeven kunnen komen te staan.

De auteurs concludeerden dat een conventioneel schema waarbij 100% sinaasappelsap gedronken werd bij de drie hoofdmaaltijden, een gunstiger effect had op de energiebalans en de vetmassa dan inname van vruchtensap tussen de maaltijden. We moeten hierbij wel opmerken dat deze studie maar kort duurde (twee weken) en gebaseerd was op excessieve innames van 100% vruchtensap. Bovendien is deze studie uitgevoerd op een kleine groep proefpersonen.

De resultaten moeten daarom worden bevestigd in studies met innames die binnen de gebruikelijke waarden vallen (150-250 ml).

Zie hieronder voor het volledige rapport.
Verrassend Nieuw Bewijs