Puur vruchtensap vergeleken met andere dranken

Download hieronder het volledige rapport.

In een beperkt aantal eerdere onderzoeken wordt 100% VS vergeleken met (doorgaans gezoete) controledranken met betrekking tot het risico op diabetes type 2, bloedvetten of gewichtstoename.

Uit een meta-analyse van vier cohorten volwassenen bleek dat de consumptie van vruchtensappen met toegevoegde suikers significant geassocieerd was met een verhoogd risico op diabetes type 2 (RR=1,28). Dat was niet het geval voor de consumptie van 100% vruchtensap (RR=1,03, p=0,62). 100% vruchtensappen bevatten geen toegevoegde suikers, dit is trouwens bij wet verboden.

In een gerandomiseerde, enkelblinde, placebogecontroleerde klinische studie kregen 36 gezonde deelnemers met overgewicht iedere dag ofwel 250 ml 100% SS, ofwel gezoet water met een smaakje, en dit gedurende 12 weken. Uit de vergelijking met de controlegroep bleek dat 100% vruchtensap geen significante invloed had op de bloedsuikerwaarden in nuchtere toestand en markers voor insulinegevoeligheid. Dit suggereert dat 100% vruchtensap in het algemeen een neutraal effect heeft op markers van glycemische regulatie. 100% vruchtensap had evenmin een nadelig effect op het bloedlipidenprofiel.

In een ander onderzoek naar bloedlipiden werden volwassenen met een verhoogd of normaal cholesterolgehalte gevraagd om dagelijks 750 ml 100% sinaasappelsap uit concentraat te drinken, en dit gedurende 60 dagen. Hun resultaten werden vergeleken met die van een controlegroep die geen vruchtensap had gedronken. Bij de deelnemers die aan het begin van de studie verhoogde cholesterolspiegels vertoonden, bleek de lipoproteïnecholesterol met lage dichtheid aan het einde van de onderzoeksperiode significant verlaagd. De lipoproteïnecholesterol met hoge dichtheid nam juist toe. Deze bevindingen suggereren dat 100% sinaasappelsap de overdracht kan bevorderen van vrije cholesterol naar lipoproteïnecholesterol met hoge dichtheid. Dat is een gunstig effect met betrekking tot de normale gezondheid van het hart.

Veel mensen geloven dat 100% vruchtensap zorgt voor gewichtstoename, hoewel deze opvatting niet wordt gestaafd door kwaliteitsvolle interventiestudies. In een recent onderzoek werden 78 mensen met obesitas willekeurig in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg dagelijks gedurende 12 weken 500 ml 100% sinaasappelsap, de andere eenzelfde hoeveelheid controledrank, dit in het kader van een energieverlaagd dieet. Het gewichtsverlies in beide groepen was gelijkaardig, hoewel één groep grote hoeveelheden 100% sinaasappelsap dronk. Bovendien namen de vitamine C- en foliumzuurinname toe met respectievelijk 62% en 39% in de 100% SS-groep, maar niet in de controlegroep. De dagelijkse energie-inname werd niet beïnvloed door de dranken, wat wijst op energiecompensatie. In de 100% sinaasappelsapgroep waren aanzienlijke verbeteringen zichtbaar in de insuline- en lipidenprofielen ten opzichte van de controlegroep.

Deze bevindingen staven andere meta-analyses van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, waaruit al was gebleken dat een regelmatige inname van 100% vruchtensap geen impact heeft op de glycemische regulatie op lange termijn. Dit geldt zelfs bij innames van 400 ml per dag.

Zie hieronder voor het volledige rapport.
Verrassend Nieuw Bewijs