Over Fruit Juice Matters

Fruit Juice Matters is een merkloos initiatief dat geen commerciële doeleinden nastreeft. Aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten willen we medische professionals informeren over de vaak verrassende gezondheidsvoordelen van 100% vruchtensap.

 

Fruit Juice Matters – onze motivatie  
De voorbije jaren is de wetenschap achter 100% vruchtensap en zijn vele gezondheidsvoordelen grotendeels foutief geïnterpreteerd of geschrapt uit het gezondheidsdebat, wat heel wat verwarring heeft veroorzaakt bij zowel medische professionals als consumenten. AIJN, de vakorganisatie voor de Europese vruchtensapsector, wil vandaag klaarheid scheppen door duidelijke, wetenschappelijk aangetoonde informatie over vruchtensap te verspreiden via Fruit Juice Matters.  AIJN steunt zowel de fruittelers, de verpakkingsbedrijven als de andere spelers uit de sector. Samen zorgen we ervoor dat de wetenschap en de feiten over de vele gezondheidsvoordelen van 100% vruchtensap hun weg vinden naar het grote publiek. Fruit Juice Matters is een pan-Europees programma met een stevige wetenschappelijke basis. Het omvat veertien landen en wil in de eerste plaats geloofwaardige en genuanceerde onderzoeksresultaten over vruchtensap delen. Het is onze bedoeling om objectieve informatie te verspreiden over de voordelen die 100% vruchtensap kan bieden wanneer het met mate wordt gedronken en kadert in een gezond leefpatroon.  Fruit Juice Matters steunt of promoot geen specifieke merken of producten. Het is onze missie om betrouwbare en wetenschappelijke informatie te verspreiden die aantoont hoe 100% vruchtensap, samen met de vitaminen en mineralen die het bevat, kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de consument.  

Wat doen we precies?  
Fruit Juice Matters werkt samen met nationale vakorganisaties voor de vruchtensapsector uit veertien landen. Samen delen we zowel wetenschappelijke bevindingen en inzichten van toonaangevende experten als duidelijke en betrouwbare wetenschap voor iedereen – van wetenschapper en arts tot diëtist en voedingsdeskundige.  Zo stellen we onder meer uitgebreide wetenschappelijke informatie ter beschikking van medische professionals (bv. literatuursamenvattingen, informatiefolders, voedingsgrafieken), brengen we sectorevents onder de aandacht en doen we een beroep op de media om die informatie in evenwicht te houden.  Daarnaast heeft elk deelnemend land een eigen programmawebsite, waarop specifieke informatie wordt verspreid en nationale activiteiten in de kijker worden gezet. U kunt wisselen tussen verschillende landen via het vlagpictogram in de rechterbovenhoek van uw browser.