Een glas 100% vruchtensap per dag niet geassocieerd met een verhoging van het risico op een hoge bloeddruk of diabetes type 2 bij vrouwen na de menopauze

Er gaan weleens stemmen op die beweren dat het drinken van 100% vruchtensap vanuit een gezondheidsperspectief nooit opweegt tegen het eten van een heel stuk fruit. Om die stelling wetenschappelijk te toetsen, onderzocht een grootschalige prospectieve studie in de Verenigde Staten of 100% vruchtensap en heel fruit het risico op hoge bloeddruk of diabetes type 2 kunnen verhogen en, zo ja, in welke mate ze dat doen. 

Aan de studie namen meer dan één miljoen Amerikaanse vrouwen deel, die na het invullen van een algemene voedingsenquête gedurende bijna acht jaar regelmatig werden opgevolgd. De resultaten toonden aan dat een matige consumptie van heel fruit (2,4 versus 0,3 porties per dag) en 100% vruchtensap (225 ml versus 0 ml per dag) niet samengaat met een incidentele hoge bloeddruk of diabetes type 2. De onderzoekers stelden bovendien vast dat het drinken van één glas 100% vruchtensap per dag evenmin het risico op de ontwikkeling van een van beide aandoeningen verhoogt.  

De auteurs concludeerden dan ook dat een matige hoeveelheid 100% vruchtensap of heel fruit niet significant geassocieerd is met een verhoogd risico op hoge bloeddruk of diabetes na de menopauze bij Amerikaanse vrouwen. Er moet echter wel worden opgemerkt dat het hier een observatiestudie betreft met een beperkte methodologie: er kunnen bij studies van dit type wel algemene verbanden worden gelegd, maar nooit een oorzakelijk verband. Deze studie zegt ook niets over de impact van overmatige consumptie van fruit en vruchtensap.

Referenties

[1] Auerbach BJ et al. (2017)

Associations of 100% fruit juice versus whole fruit with hypertension and diabetes risk in postmenopausal women: Results from the Women's Health Initiative. Prev Med. 105: 212-218