Kan het verwerkingsproces de glycemische index van fruit verlagen?

Beïnvloedt het verwerkingsproces van fruit de bloedsuikerspiegel en het ziekterisico? 
Daar bestaat vandaag onenigheid over. In hun zoektocht naar antwoorden gingen onderzoekers na hoe het mixen van fruit het postprandiale glucosegehalte kan beïnvloeden. 

Tijdens een onafhankelijke laboratoriumstudie aan de universiteit van Plymouth in het Verenigd Koninkrijk werd de bloedsuikerrespons op heel en gemixt fruit getest bij 28 volwassenen tussen 20 en 27 jaar. Tegen alle verwachtingen in lag de glycemische index (32,7) aanzienlijk lager wanneer het fruit werd gemixt in een keukenblender, terwijl de index opliep tot 66,2 bij het eten van heel fruit. Bij verse mango, een fruitsoort met een hoge glycemische index, werd zelfs geen verschil vastgesteld tussen de gemixte mango en de hele vrucht. 

De glycemische index geeft aan hoe snel een bepaald voedingsmiddel onze bloedsuikerspiegel de hoogte injaagt. Zo hebben witbrood, gewone pasta, rauwe banaan en sinaasappel een glycemische index van respectievelijk 72, 49, 51 en 43. De auteurs merkten op dat andere studies eveneens hebben aangetoond dat het persen van fruit de bloedsuikerrespons kan beïnvloeden. 

Er werd gesuggereerd dat de aanwezigheid van amylase in het speeksel de hydrolyse van het zetmeel tijdens/na het kauwen van een stuk fruit zou versnellen, waardoor er meer glucose vrijkomt, die ook sneller wordt opgenomen. Het is voorlopig echter wachten op lopend onderzoek om deze conclusie te bevestigen.  

Hoewel vruchtensap niet aan bod kwam in deze studie, tonen de resultaten ook aan dat het mixen van fruit geen negatieve impact heeft op het glucosegehalte. 

Referenties

[3] Redfern KM et al. (2017)

Nutrient-extraction blender preparation reduces postprandial glucose responses from fruit juice consumption. Nutr Diabetes 7(10): e288